Wednesday, March 28, 2012

(НЕ)АРГУМЕНТИРАНО ПРОТИВ ЛЕГАЛИЗАЦИЈАТА


Во саботното издание на „Дневник“, Влатко Ѓорчев, пратеник во Собранието, ја отвори повторно темата за проституцијата во Македонија. Она што ме зачуди во текстот е површноста со која тој расправа за оваа сериозна тема и застанува против нејзината легализација, што повеќе посочува дека аргументите се резултат на политичка проституција и додворување кон електоратот, отколку сериозен политички настап. Неколкуте тези изнесени пред читателите, под превезот аргументација против легализацијата, всушност воопшто не се тоа.

Friday, March 16, 2012

РАЃАЊЕТО НА ЗЛОТО III (ЅВЕРОТ)
Сè започна со писмото до партиското членство. Се чудев, како е можно во XXI век некој да ги прогласува сите неистомисленици за непријатели на татковината и за предавници на македонштината со кои конечно треба да се пресметаме во решавачкиот бој!? Навистина, ваквите сподоби постојано ни се презентираат како врвни патриоти. Доволно е да бидете ВМРО (НП, ДПМНЕ, ТМОРО, Гоцева…), па да станете веднаш, по автоматизам, невиден патриот-надчовек, „загрижен, исклучиво за македонскиот народ и за неговите интереси“. Парите кои при тоа ќе ги стекнете се попатна неодвоива и неодолива патриотска придобивка. 

РАЃАЊЕТО НА ЗЛОТО II


"Ние, българите от Македония и Одринско, не трябва да изпущаме изпредвид, че има и други народности и държави, които са много заинтересовани от разрешението на този въпрос. Една намеса на България ще предизвика намесата и на съседните държави и може да доведе до разпокъсването на Македония. Ето защо народите, населяващи тия две области, трябва сами с общи усилия и жертви да извоюват своята свобода и независимост в границите на една автономна Македоно-Одринска държава, като разчитаме само на материалната и морална подкрепа на България и на Великите сили”.
(Гоце Делчев)

РАЃАЊЕТО НА ЗЛОТО I
"Другари, не виждате ли, че сега вече не сме роби на разпадащата се турска държава, а сме роби на европейските велики сили, пред които Турция подписа своята пълна капитулация в Берлин. Затова трябва да се борим за автономията на Македония и Одринско, за да ги запазим в тяхната цялост, като един етап за бъдещето им присъединяване към общото Българско отечество”.
(Гоце Делчев)
...

КАРАКТЕРОТ НА ЅВЕРОТ

Стамболиски — крвавата неизбришива дамка


Александар Стамболиски е човекот кој прв ја согледал опасноста од сатрапот кој го создала бугарската држава. ВМРО дотогаш имало извршено бројни колежи во кои страдале бројни невини цивили. Ѕверствата и теророт извршени од оваа крвава терористичка организација во дваесетите години од минатиот век станале толку силни што на луѓето во Македонија и Бугарија им било страв да се движат низ улиците. Македонија, ми велеше еден постар граѓанин, наликуваше на место во кое царуваат анархијата и теророт.