Tuesday, May 31, 2016

СИЛЕЏИСКА, ИЛИ СИЛНА МАКЕДОНИЈА? Украинско сценарио!? Него деновиве постојано ни го подметнуваат владините апологети во обид да залепат непримерна етикета кон граѓаните кои се бунтуваат против абузивната власт. Која е разликата меѓу украинското сценарио и состојбата во Македонија?

 Во Македонија денес царува национализмот. Постојано се затскрива зад привидниот патриотизам, лажен и фиктивен колку и самите патриоти! Тој е вкоренет во сите нации кои живеат во државава, а особено е силен кај најбројните – македонската и албанската популација. Ваквиот национализам е манифестација на слабоста на една нација, а не е израз на нејзината сила.

Wednesday, May 25, 2016

СТРАНСКИ СЛУЖБИ


Во светот на шпионажата негирањето, залажувањата и полувистините се нормална комуникација, а искреноста е најчесто амбалажа за да на противникот му се поттури многу поголема лага! („Дијалог“ - Оријана Фалачи).