Monday, March 21, 2011

ПЛАТА ПО УЧИНОКДеновиве станува актуелен предлогот за воведување на принципот на „плата според учинок“. Не! Воопшто не сум против неговото воведување! Јас сум против неговата селективна примена и негова важност единствено за лекарите, судиите и за јавната администрација!