Monday, March 23, 2015

СЛЕПАТА БАБА

Слепата баба:
— Па што сакаат младиве? Глеј ги колку се насобрале!
Ајван Доктор:
— Протестираат против идиЈотски реформи!
*
— Што, бе? Се уплашиле од една математика!? Јас, на времето...
— Не, туку не сакаат да полагаат осум пати матура!