Wednesday, February 16, 2011

ЗА КАЛЕТО, ЦРКВИТЕ, ЏАМИИТЕ...



Европа по смртта
на Карло Велики, 814
„(Од 1081-88 и пак во 1097г.) Скопје го држат Норманите (Викинзите), кои предходно ја завзеле византиската Јужна Италија, од каде се шират на Балкан. Така, Генералот Пунтесиј со 200  оклопници ги зазел најпрво градовите во денешна Јужна Албанија и преку Охрид и Полог стигна во Скопје, кое го држеле од 1081 до 1088 година. Норманите биле познати како производители на многу квалитетно оружје од добар челик.“! 

Ајде да ги повикаме и Викинзите да си го земат и тие својот дел!...

Monday, February 14, 2011

СКАПОЦЕНА ТОАЛЕТНА ХАРТИЈА




Разговарам пред неколку месеци со мојот комшија... „Знаеш, син ми зеде книшка уште пред некоја година...“, започнува тој весело, објаснувајќи ми го патот до ѕвездите. „Јас не сум за ова ВМРО, јас сум за она правото ВМРО!“! „Кое вистинско ВМРО?!“– го прашувам, глумејќи лудило...

Monday, February 7, 2011

НИЕ ЛИ СМЕ НА РЕД?




Не можам да се оттргнам од впечатокот дека се обидуваат да нè уништат! Ја сотреа шумата на Водно! Сè за мрзливите новодојденци за кои е најбитна крајната цел - „Крстот на Водно“! За нив се гради жичарницата! Ним не им се значајни убавините на планината, свежиот воздух, пешачењето... нив им е битно „светското чудо“, „Крстот“! Ги испокасапија дрвјата и во неколку скопски населби, стари биле, предизвикувале алергии! 

Thursday, February 3, 2011

СИРОМАШНИ БОГАТ(АШ)И



Велат, тие се грижеле за сиромашните и за социјалните случаи. Говорат, дека се единствената партија која е за народот, за разлика од „однародените“. Грижата за граѓанинот им била примарна мисија.