Monday, August 24, 2015

НЕШТО КАКО ПАРИЗ, АМА СО ЛАЈНА Видела жабата дека коњот го потковуваат, па дигнала нога и неа да ја потковаат! Вака наликува лепењето стиропорни и гипсани фасади на модерни зданија (изградени по земјотресот) кое ниту е стил, ниту е (нео)класицизам, уште помалку некаков барок. Кога на зграда со барокни столбови ќе ги оставите дрвените прозорци со скапани и искривени ролети, кога сте ја обновиле фасадата само од едната страна, а од другата си останала иста, или кога внатрешноста останала гнила, тоа воопшто не е стил туку неспособност да ги изградите и вообличите нештата до крај!