Wednesday, May 11, 2011

ПОСРЕДНИЦИ СО ПОСЕБНИ ОВЛАСТУВАЊА

Како ли ќе се воздигнеме со новинарчиња кои цел живот се подобни? Како ли ќе одиме угоре, кога вечно се воспева владетелот? Како ли ќе го согледаме црното во своите редови, кога постојано гледаме што има во туѓиот двор, а во сопствениот — кал и ѓубре до гушата и воопшто не ги ни приметуваме!?

МУЗЕЈ НА ЖРТВИТЕ НА ПРИМИТИВИЗМОТОчигледно, треба да изградиме „Музеј на жртвите на јавашлукот“, или на Молкот! Не е чудо во приватниот сектор да има кршење на работничките права, кога во Јавните претпријатија и државни институции, во областа образование и во секторот правда, имаме појава на Прекршување на Правата на Човекот!