Tuesday, September 1, 2015

СВОИ НА СВОЕТО!? Не е тајна дека Груевски е главниот заговарач на нацистичково лудило плеснато низ центарот на градов. Ја копираат идејата на нацистичка Германија чија главна поента била да се зголеми продуктивноста преку изградба на трајни објекти, па уште се вози по патиштата на Хитлер и градбите не ни почнале да темнеат. За разлика од нив ВМРО-ΔΡΠΑΜΕ ни го постави новокомпонираниот турбофолклорен барок кој експресно се распаѓа.

 Проектот „Скопје“ 2014 (п.н.е.) ги голта парите што граѓаните ги обезбедуваат преку даноците, преку порезите на имот и преку казните кои ги уплаќаат во општинската и во државната каса.