Friday, January 22, 2016

БИТНО ПОСТОИМЕ

„Битно нешто се гради“ е став кој е чест во пропагандното клише на ВМРО како оправдување на владиното енормно и абнормално расфрлање со парите од државната каса. Овој став стана приказна зад која стојат сите наши причини, услови и последици. Со него, и низ него, може да се оправда секоја друга наша постапка. Битно нешто се гради, велат.