Saturday, November 30, 2013

КАКО СТАНАВМЕ ОВЦИПо повеќе од 22 години од почетокот на агонијата на Југославија, постојано се прашувам дали нејзините народи се воопшто свесни што сè изгубија. 
Од нејзиниот крај, па сè до денес, се пропагира од сите страни лажната теза дека таа била вештачка творба и дека неа ја создале комунистите, наведувајќи го како датум на нејзиното создавање 29 ноември, 1943, денот на одржувањето на Заседанието на АВНОЈ, што е апсолутно неточно. Оваа лажна теза се протнува намерно за да се најде оправдување за активното делување на нејзино уривање, оправдувајќи го тоа со „потребата од уривање на комунизмот“.