Saturday, June 16, 2012

ГОЛЕМА ГАЛАМА ЗА НИШТОДеновиве во Скопје се одржува настан кој се именува како фестивал
Скопје креатива“.  Почнаа да се пишуваат текстови како најава за настанот, одредени новинари кои немаат поим од естетиката веднаш, однапред, уште неотворен, го прогласија за врв на креативноста и естетското доживување. Идејата, најверојатно потекнува од самиот назив, кој ги поттикнал априори да го наречат „собир на креативци“. Излегува дека е доволно да кажете дека се занимавате со уметност и со дизајн за да кај нас бидете прифатени како уметник и дизајнер. Доволно е да пишете дека сте креативна личност и веднаш да бидете пропагирани како таков.