Tuesday, August 31, 2010

„ВЕСЕЛА“ ИСТОРИЈААјде повторно за историјата! Зошто таа, кај нас, е толку лажна? Вистинска, или лажна? Всушност се работи за Недоречена историја, која најчесто им одговара на бугарофилистичарските интереси! Всушност, во нашата“ историја, постојано се изнесуваат делумни вистини со една единствена цел - да се сокрие вистината. Оттаму навиката, луѓе кои постојано делувале спротивно на интересите на македонското постоење и егзистирање, да ги прогласуваме за борци за македонската кауза“! Немам намера да навлегувам многу назад во историјата. Доволно е да се прегледа реално и непристрасно периодот од времето на Втората Светска Војна.

Monday, August 23, 2010

ВО ЗЕМЈАТА ВО РАСПАЃАЊЕ

Ех, интересно чувство е кога од земја која се распаѓа ќе влезете во земја со невиден просперитет! Возилото наеднаш почнува да ви се тресе, како кога налетувате на калдрма, или се возите преку голем премин со шини, но тресењето е по целиот пат кој обилува со нерамнини кои најчесто ги нарекуваме-дупки!Очекувате возилото во секој момент да ви се расклопи на своите составни делови!