Tuesday, August 31, 2010

„ВЕСЕЛА“ ИСТОРИЈААјде повторно за историјата! Зошто таа, кај нас, е толку лажна? Вистинска, или лажна? Всушност се работи за Недоречена историја, која најчесто им одговара на бугарофилистичарските интереси! Всушност, во нашата“ историја, постојано се изнесуваат делумни вистини со една единствена цел - да се сокрие вистината. Оттаму навиката, луѓе кои постојано делувале спротивно на интересите на македонското постоење и егзистирање, да ги прогласуваме за борци за македонската кауза“! Немам намера да навлегувам многу назад во историјата. Доволно е да се прегледа реално и непристрасно периодот од времето на Втората Светска Војна.
Тоа е период, во кој личности кои делувале во служба на Бугарскиот окупатор, биле негови банкарски чиновници, пиљари, учители во нивните училишта и сосема инактивни во антифашистичката борба, иако востанието е започнато уште на 11 октомври 1941. Додека едните, вистинските борци, гниеле по бугарските затвори (најчесто предадени од некои силни патриоти“), гинеле при прогонот, или на терен во борбите, нашите“ „големи патриоти“ си седеле мадро, служејќи му на Бугарското Фашистичко Царство! Дека тоа е така, докажува затскриената историја, која е преполна со такви приказни. Пример за тоа се некулкуте новонастанати борци“ и македонски патриоти“. Ваквите светли“ примери се насила рехабилитираните дејци кои, наводно, отсекогаш силно биле за независноста на Македонија! Ги нарекуваат прогонувани и затворани за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност“ со посебни права во Уставот, за нив и за членовите на нивните фамилии, токму како и на оние кои Вистински крвареа, гинеа и се бореа за слободата и државноста на Македонија - учесниците во партизанските единици на НОБ. Изедначувањето на едните со другите е изедначување на жртвите со злосторникот! Како овие борци за самобитност, ја замислувале самобитноста и независноста е видливо во некулкуте примери, достапни и на интернет, за кои силно верувам дека се оригинални записи на нашите великани“. Ајде да ги именуваме: Методија Андонов-Ченто, Панко Брашнаров, Павел Шатев, Методија Шаторов Шарло… Сите овие, за време на војната биле во мирување и ја користеле добробитта на Царското општество, сè до капитулацијата на Царството Б’лгарија. Ја играле успешно својата ролја помеѓу царскиот фашизам и комунизмот на Бугарската Работничка Социјалдемократска Партија. Поголемиот дел од нив (Брашнаров, Шатев...) најчесто биле членови и организатори на Български акционни комитети. Како стигнуваат до раководители на АСНОМ е посебна приказна, која го наоѓа својот стил и во првата седница на Собранието во независна Македонија - годините, како посебен израз на мудрост. Само ќе напоменам дека присуството на Йордан Чкатров (близок соработник на И. Михајлов) и на Трайче Чундев (близок на сатрапот Т. Александров), како делегати (!?) на АСНОМ, е исклучителна заслуга на М. А. Ченто, што е всушност главната причина за неговиот сукоб со Темпо.

Постои огромен расчекор меѓу тоа како се одвивала историјата на Македонија и начинот на кој ја запишуваат нашите историчари! Треба ли да напоменам дека најчесто се работи за квазиисторичари кои делуваат единствено на политичко ниво, исклучувајќи ја во целост научната мисла! Токму тоа е причината за историското повторување на сегашноста!

Дали до сега не ви станало сомнително, зошто во Македонија се слави неуспешно востание, подигнато од Бугарската држава (главните организатори Сарафов и Гарванов биле бугарски офицери), а никако, дури и не се споменува, ослободувањето од петвековното турско ропство? Зарем тоа не била целта на најголемите патриоти“ - Ослободување од турскиот јарем?! Зарем тоа не е целта на Илинденското востание - Ослободување од турскиот зулум?! Дали се работи за случаен, или намерен превид на историчарите? Зошто во Македонија повеќе се слави политичкиот конвертизам, од стабилната непопустлива политичка идеја? Дали е србоманство, ако ги споменеме оние кои му ставиле крај на турскиот петвековен јарем? Зошто и кој ја пласира ваквата заблуда и замена на тези? Неуспешното подигнато востание во кое Бугарската држава е вмешана до срж (причина за физичка ликвидација на Г.Делчев), се слави како светост, а ослободувањето од петвековното Ропство, не се ни споменува! Всушност, се споменува, но исклучиво во негативна конотација (потпаѓање под туѓо ропство“), иако, за таа слобода гинеле Македонци, но овој пат како Четници, а не како Комити, помогнати силно од Српската држава, до свое ослободување! Тоа е единствениот нивен грев! Секако, националното ослободување доаѓа многу подоцна, по Втората Светска Војна! Тука не палат оправдувањата од стилот народот така сакал“, тука нема оправдување од квазиисторичарски стил потпаднале под друго ропство“! Замена на тези!? Anonymous веднаш би рекол: „ти си дефиниција за србо-македонец“! Така и завршуваат оние кои ќе исполат оправдани сомнежи во вообичаените погледи на историската (не)научна мисла! Етикетирани, омаловажувани... секое спомнување дека постоело и нешто друго, освен нивната тешка лага, е „непријателски, предавнички, антимакедонски... и каков уште не, чин!


Така се прогласуваат за „србомани“, „србочетници“ и што уште не, и сите оние кои биле за Југословенската Федерација! Постои една ситна разлика во гледиштата! Територијата на Вардарска Македонија е во составот на Југославија, уште од 1918 година, народот дишел сосема слободно и тоа ги создава чувствата на Македонците кон неа, сосем оправдано, како кон домашна земја, или поточно, кон Татковина! Таму, во составот на оваа заедничка Јужнословенска држава ја остваруваат и својата слобода, својата државност и посебност,  повторно со помошта на истиот братски српски народ! Српската држава одамна ја признала посебноста на македонскиот народ. Постои Декларација на кралот Александар со која тој и го потврдува тоа, а од самата држава бара да се избегнува било какво менување на презимињата на македонците! Всушност и посебноста и државноста се признаени во делот на Српската држава кој административно го носел називот Вардарска Бановина! Тоа е сторено и со посебен документ на Собранието на НР Србија. 

Ова сосема се разликува од чувствата кон Бугарија, која отсекогаш, па и денес, ја чувствуваат како страно тело. И покрај исклучителните напори на бугарскиот елемент во Македонија, најчесто, народот ја доживува како нужно зло, кое ја истакнува македонската нација како составен, нераздвоен дел од Бугарската, вршејќи невиден погром и ѕверства врз него неколку пати низ историјата! Жигосани со појмот Македонски Българи, и покрај итањето за признавање на државноста, кое бугарите го доживуваат единствено како однос кон своја територија, а народот како свој „нераздвоен дел“ од својот Истороден („Единен“) народ, кој живее на одземена територија, која отсекогаш им припаѓала!

Што мислите, дали постоењето Национална црква во време на Османлиската Империја не е доволна причина за жестока пропаганда? Дали годишниот буџет од 100.000 лева во 1881, 574.874 лева во 1885 година, кој во 1890 нараснува на 5.500.000 француски франци за Македонија и Одринско, за успешно функционирање на Бугарската Егзархија се малку средства за подла политичка игра? Дали воопшто знаеме дека одредени предели во Македонија кон крајот на XVII век биле Унијатени, чиј процент, како во Баница, изнесувал над 75%? Дали воопшто ни е познат податокот дека ВМРО е оформено од страна на Бугарската држава, поради страв од дејноста на наводната српска пропаганда (Даме Груев,1892)? А дали воопшто знаеме дека Груев бил и Српски четник, кој за пари конвертирал во Бугарски комита?

Можеби е и реално да се очекува двоумење во времињата кога владееле пропагандни дејствија на соседните држави, па многу од нашите патриоти се двоумеле во своите настапи, како и Делчев, кој во еден период силно осознава дека Бугарската држава, прави местенка на македонскиот народ, поточно на месното население составено од мешан етникум. Многу светски новини и историчари од тоа време, ја поставуваат тезата дека идејата за сместување на Штабот во мирното Крушево е смислена цел на Бугарската држава да се очисти местото од Грко-Власи. Доказ за тоа е што граѓаните на Крушево, по востанието, биле оставени на цедило, пред невиден турски терор, а херојските“ чети избегале од него!

Ајде за поновата историја! Деновиве налетав на текст на отворено писмо, пишувано во Скопје, фотокопија на оригиналот кој се чува во Руските архиви, а е заведено под бројот 284, од 1 октомври 1948 година. Текстот, носи печат строго доверливо“, и е пишуван од нашите“ рехабилитирани херои Павел Шатев и Панко Брашнаров и е упатено до ЦК на ВКП(б) (Центральный комитет Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)). Во писмото двајцата се изјаснуваат Јасно и Гласно дека се против политиката на Југославија за анексија на Пиринска и Егејска Македонија“! (!?) Во оваа една реченица се открива вистинскиот карактер на таканаречените неправедно судени за самостојна Македонија и посебноста на македонскиот народ“. Веднаш подолу во текстот го даваат и образложението за ваквите свои ставови: Тоа не им одговара на интересите на Б’лгарија“! (!?) Токму од ова произлегува вистината за тоа кој бил за обединување на Македонија, а кој против! Чудно.Најпатриотската“ партија на Македонија, дваесет години го тврди сосем спротивното - Дека КПЈ била со спротивни ставови за македонското национално прашање, дека Југославија (темницата на народите“, Србославија“...) воопшто не мислела на Македонскиот народ во Егеј и Пирин, а дека ете, токму тие, повикувале да се оди на Солун, во клучниот момент, кога непотребно биле испраќани на Сремски фронт“!? Дека токму тоа, патриотскиот повик да се оди во ослободување на Солун, а не некое слично изјаснување со гореспоменатите легенди“, го одвело Ченто „на Голи Оток“ и сл. Вистината е дека токму ваквото нивно истапување ги однело на робија!

Оддеднаш, архивите откриваат сосем поинаква приказна, дека впрочем, тие најголемите патриоти“ активно работеле против обединувањето на Македонците на целата етничка територија. И тоа не само од 1945 наваму, туку и многу години пред неа! Ова јасно посочува дека нивното поимање на самостојноста и посебноста е со една причина, доктрина, зацртана одамна, уште при оснивањето на Бугарскиот Револуционерен Комитет, подоцна наречен ВМРО. Христо Татарчев јасно ги објаснува целите на организацијата, кои во суштина остануваат не променети до денес: На крајот на долгата дискусија се запрело да се работи на автономија на Македонија, со предимство на бугарскиот елемент“. Не можевме да го прифатиме гледиштето за прекото соединување на Македонија кон Бугарија, бидејќи гледавме дека тоа ќе сретне големи пречки, поради спротиставувањето на големите сили и аспирациите на соседните мали држави спрема Турција. Ни минуваше на ум дека една автономна Македонија би можела полесно да се соедини со Бугарија, а ако тоа не стане, ќе послужи за обидетелна алка на една федерација на балканските народи“. (Историја на македонскиот народ“, книга втора, Институт за национална историја - Скопје, издание на НИП Нова Македонија“, 1969, Скопје) (!?) Сè е јасно! Академиците и докторите на науки, не можеле да ја сокријат вистината! Овој дел од историјата намерно го пропуштаме во учебниците во училиштата, иако е одамна напишан! Со тоа се осознава една делумна вистина која најчесто одговара на Невистина - Длабоку Распространета Лага за вистината“ и големината“ на ВМРО и нивниот патриотизам!

16 comments:

 1. Многу точно ама за жал нашата држава толку е преполна со таканаречени Македонски Патриоти што секое оцрнување на Шатев и на Брашнаров го нарекуваат србизам. За зал во оваа држава секогас постоеле луге што биле за мајка БЛгарија отколку против неа

  ReplyDelete
 2. Одамна на еден митинг се појави плакат на кој Македонија беше преставена опкружена со четири волци (сега се пет) но авторот на плакатот ги заборавил внатрешните волци кои се многу пострашни.Тие со перфидно извртени тези го нашитераскинуват крвкото ткиво на нашата единствена татковина.Тие не убедуват дека српската окупација била ослободув ајне,тие плукаат на сите напори што ги правеле Македонците за свое обединувајне и осамостојувајне,галанто им ги отстапуват на бугарите многу бројните Македонски дејци што се бореле за Македонија и великодушно им даваат материјали на нашите јужни соседи во нивните небулозни напори за да не ја признаваат ни нашата држава ни нашата нација.За тоа еден наш поет со бол ќе рече- О МАКЕДОНИЈО кога ќе те ПОМАКЕДОНЧИМЕ.

  ReplyDelete
 3. Се обидуваш ли да ја помакедончиш,или да ја побугарчиш?!Не станува никаков збор за испревртени тези!Тоа дека со победата на српската војска во 1912 година кај Зебрњак,престанува петвековното турско ропство е факт кој им е познат на сите историчари!Тоа,воопшто не може да се промени со изјави за некаква окупација!Бугарската пропаганда е таа која тврди дека Македонија била окупирана,а не фактичката состојба и реалноста на теренот!Патем,без постоење на таа „Вардарска бановина“и без согласност на српската држава и на Србите,никогаш не би настанала Република Македонија!Таа иста бугарска пропагандна машинерија (преку ВМРО партиите) беше спремна да ја прогласи и СФРЈ како окупација на Македонија,но остануваат доказите:јазикот,црквата,функционерите,државните органи и институции и сл.!Еве ти пример со „напорите“ на „Македонците“,што се обидувале да сзе обеЈдинат: Павел Шатев и Панко Брашнаров,оснивачите на Бугарските акциони комитети во 1941,кај нас познати „обединувачи“и „борци“за „македонската самостојност и самобитност“во 1948 ќе напишат:„ние сме против политиката на Југославија за анексија на Пиринска и Егејска Македонија (читај:ние сме против обединувањето на Македонија) затоа што тоа не им одговара на интересите на Бугарија“!Поголемо признание од ова за ликот и делото на „Македонците“кои се „напрегале“ „за свое обединуваЈне и осамостојуваЈне“,нема!

  ReplyDelete
 4. Заср навистина не знаеш што е ослободувајне а што окупација?Моите дедовци и баби како и моите родители за време на таа слобода биле приморани да се изјаснуват дека се срби,да носат срспски презимина,да учат на српски јазик а до колку некој се осмелил да се спротистави не му гинел затвор или интернирајне.Објасними каде ја гледаш во ова слободата на Македонците.На жалост истото се случувало и за време на наводното бугарско ослободувајне со ништо не биле поарни нити се сега добри соседи.

  ReplyDelete
 5. Убаво е да говориш со факти,а не со локални случувања!Голем дел Македонци се школувале на факултетите во Белград,голем дел добивале и стипендии за своето школување!Како,уште во 1932 Мартиноски излагал во Белград како „Изложба Николе Мартиноског“ и „уметник из Маќедоније“!Повеќе од сигурно е дека идејата за „лошото“во Кралството Југославија потекнува од периодот по Втората светска војна!Дури и самите Дамјан Груев и Петар Попарсов биле стипендисти на друштвото „Свети Сава“,уште пред создавањето на Југословенската држава!Факт е дека во Кралството на многумина им било попречувано излагањето на локален говор!Не само В.Иљоски,туку и српски писатели имале проблем со објавувањето дела на дијалект и народен локален говор!Тоа се приметите кои ги запишала историјата!Останува фактот дека „српската окупација“во 1912,и по 1918 година во Кралството Југославија е повеќе продукт на бугарската пропаганда отколку на реалната состојба!

  ReplyDelete
 6. http://www.promacedonia.org/kc2/index.htm
  Виж тази книга и тогава коментирай.От 1913 до 1941 г. в СЪрбо-Хърватско-Словенското кралство Македония не съществува като термин!Има южни сърби и областта се казва Вардарска бановина.Македония бе освободена от победоносните немски войски, които унищожиха най-големите душмани на Македония-сръбската и гръцката държава.

  ReplyDelete
 7. Kako prilicno bogat izvor na fakti za tretmanot na makedonskoto naselenie vo ramkite na kralstvoto jugoslavija go posocuvam slednoto dvotomno izdanie:
  Димитар Галев, Белиот Терор во Југоисточна Македонија 1910-1941, Друштво за наука и уметност, Штип 1991.
  Mislam deka moze da se najde po knizarnicite vo Makedonija. OCR transkripcija na delovi od istata moze da se najdat na sledniot link
  http://belteror.wordpress.com/
  "Prijatno" citanje :P.
  Uste edna potvrda za brutalnosta na belgradskiot rezim za vreme na kralska Jugoslavija e i apelot od strana na Albert Einstein i Heinrich Mann do internacilanlata liga za covekovi prava po povod ubistvoto na hrvatski intelektualec. Apelot moze da se najde na sledniot link
  http://www.croatianhistory.net/etf/einste.html
  "Utesno" e da se znae deka ne sme bile edinstvenite sto stradale vo srpskata "bratska" pregratka.

  ReplyDelete
 8. Интересен е сајтов што си го навел за да документираш некои свои тези,но очигледно е пишуван неписмено и со една единствена цел!Патем во делот за „Валандовско-удовската атака“,утнал да наведе дека нападот е извршен на Велигден!Наместо одговор ќе ти го цитирам коментарот од Стојко Ташков,напишан под истиов текст (за спомен:

  „Преведете ми го зборот гарестојува… Извинете ама бидејќи е „чист македонски“ не го разбирам. Она што заборавате да го наведете во вашите настојувања е: дека четите на Коло Лефтеров и Димитар Недков се под БУГАРСКА команда и целосно помогнати од бугарската Влада која и го формира ВМРО. Нејзиното прво име-Бугарски револуционерен комитет-ја кажува целосната улога во борбата за „слобода“ на Македонскиот народ, а нејзината цел „автономна Македонија, до спојување со „мајка“ БЪЛГАРИЯ“. Ова најчесто (намерно) се заборава (се напоменува само првиот дел на целта) кога се зборува за улогата на истата организација со цел да се докаже нејзината „патриотска“ улога… Наведувате и ваква информација „Во подготавките и во нападот зеле учество 400 четници на ВМРО кои биле распоредани во 3 македански и 1 турска чета.“(!?) Замислете само!? Многу интересен „патриотизам“ – соработка со оние кои до вчера силувале, палеле и го задушувале во крв МАКЕДОНСКИОТ народ, кои (какво ли херојство) преку ноќ стануваат верни браќа против заедничкиот ни „непријател“. По вашата историја испаѓа дека Македонецот живеел среќно и богато под турско ропство. Феноменално! И уште нешто: од кога во македонскиот јазик постои зборот ПУБЛИЧНО?
  Навистина добра патриотическа историја. Само напред! Така требит!“ (наздравје читање!:)

  Што се однесува до „прогонот“на Хрватите...се работи за луѓе кои се залагале за сецесија од Југославија,манипулирани на истиот начин од поранешните окупатори (Германци и Австроунгарци),токму како и што биле манипулирани ВМРО,оформнени и раководени од поранешниот окупатор на овие простори - Бугарите!Провери каде и во која држава односот према сецесионистите бил поинаков!Еден од „посвежите“ примери ти е масакрот во Вако,Тексас!

  ReplyDelete
 9. @Anonymous said...http://www.promacedonia.org/kc2/index.htm
  Повторно книга пишувана од човек заслепен од бугарската пропаганда!Искривувањето на историјата е твојот жален обид!Ако Македонија е ослободена од Фашистичка Германија,зошто тогаш тврдите дека била ослободена од Фашистичка Бугарија?!Аналогно на ваквото твое (не)мислење:Бугарија во 1945 беше ослободена од Советскиот Сојуз!Најголем душман на Македонија отсекогаш била Бугарската глупа политика!После искусувањето на ослободувањата во Македонија останала кај народот изреката „Турска евтинија,српска слободија и бугарски ќотек“!Тоа кажува многу за тоа кој бил најголемиот душман на овој народ!

  ReplyDelete
 10. Uste eden izvor:
  http://www.hic.hr/books/blackhand/

  Ovoj pat ne stanuva zbor za covek "zaslepen" od bugarskata "propaganda" tuku avtorot e Henri Pozzi francuski politicar i diplomat koj rabotel za francuskite i britanskite tajni sluzbi na balkanot i istocna evropa. Vazi za covek sto intimno gi poznaval okolnostite sto vladeele vo ovoj region. Faktot sto ovaa kniga bila zabraneta vo Jugoslavija i toa sto avtorot samo dva meseci posle objavuvanjeto bill osuden (vo otsustvo se razbira) na 20 godini robija od vrhovniot sud vo Belgrad e indikacija za toa sto ke go najdes vnatre. Do samite koski se razobliceni pan-srpskiti hegemonisticki stremezi. Za da ne skitas, vednas ke ti posocam kade mozes da go najdes pisanieto na Pozzi za hororot (rezultat na srpskata "slobodija") sto go sretnal vo Vardarska Makedonija, togasna juzna banovina. Samo sledi go linkov
  http://www.hic.hr/books/blackhand/bulgarian04.htm

  Ajvan doktore, vodis odnapred izgubena bitka koga se obiduvas srbite da gi prestavis kako osloboditeli na Makedonija - postoi planina od dokazi (normalno krieni kaj nas vo mk) sto go zboruva sprotivnoto. Vremeto i vistinata rabotat protiv tebe. Sega koga ne postoi cenzurata i diktatot od Belgrad vrz se sto se objavuva, faktite poleka si izleguvaat na povrsina.

  Kolku da se znae, Henri Pozzi bil od Francija koja sto vo toa vreme bila zestok podrzuvac na Srbija i normalno bi se ocekuvalo da ima simpatii kon istata. Ama zestokosta i perfidnosta na Belgrad go naterala da ja napise ovaa kniga kako negov pridones kon razoblicuvanje na istite.

  ReplyDelete
 11. Веднаш ќе изнесам дека се работи за лични,па според тоа и субјективни видувања на човек кој истовремено работел и за француската и за англиската разузнувачка служба!Претпоставувам дека знаеш што значи тоа!Воопшто не разговараме за документ,туку за лични видувања на авторот!Потполно идентични со современите случувања во кои и во Босна и Херцеговина,и во Хрватска и на Косово и Метохија,Србите беа прогласени за единствени виновници и воени злосторници!Пропагандната машинерија,најпрвин посочи дека Стари Мост во Мостар го урнале ЈНА и српските сили, а подоцна, веќе беше доцна за демантот и за вистината дека всушност генерал на ХВО директно гаѓал во него!Жални се приказните за масакрот на Маркале во кои се докажува (такво истражување е спроведено и од ОН)дека минофрлачката ракета е испалена од страна на Босанската армија,а не,како што беше претставено,од Српските „ѕверови“!После само три дена генералот Дивјак,главниот командир на босанските сили,го признава ова пред британскиот генерал Мајкл Роуз—главниот командант на Заштитните единици на ОН за БиХ (1995)!Филип Корвин (набљудувач на ОН) и Луис Мекензи (1992) сведочат дека пред влезот на Србите во Сребреница,во околината се ликвидирани најмалку 3000…српски жители од страна на Н.Ориќ (командирот на босанските паравоени единици во Сребреница,како и дека жртвите во Сребреница се производ на тригодишни воени дејствија,а не на масакр!Двајцата потврдуваат дека „бројот на убиените Босанци не е поголем од бројот на убиените Срби во околните села убиени од единиците на Н.Ориќ“!Значи примери има безброј,а текстовите вообичаено се пишуваат во весници и книги,без документи,туку како некакви лични видувања кои секогаш се субјективни!Токму како доживувањата на нечија баба,или дедо,нормално е ако биле пробугарски определени да ги мразеле Србите и обратно!Бугарите имале можност да го поведат и ослободат народот од петвековното Турско ропство,но очигледно ја немале желбата,или храброста!Останува фактот дека токму делувањето на Српската армија под раководство на Петар I и Александар I Караѓорѓевиќ,успеале да ја разбијат Османлиската војска кај Зебрњак,а со тоа да му стават и крај на петвековното ропство!Токму затоа споменикот на истото место подигнат во чест на Кумановската битка е разурнат (миниран) во 1942 од страна на Бугарите!Токму бугарската пропаганда (каква невообичаена „коинциденција“со тезите на некои наши политичари од тоа време)тврдеше дека и СФРЈ (не само Кралството Југославија)била темница на народите,подгревајќи го и плаќајќи го сецесионизмот!

  ReplyDelete
 12. Vo vrska so tvojata teza za na "prevrtliviot" Henri Pozzi ke recam tri raboti
  Prvo, ne veruvam deka toa sto rabotel i za angliskata i za fracuskata razuznavacka sluzba predizvikuvala nakakov konflikt na interesi od prosta pricina sto nivnite planovi i interesi za balkanot vo golema mera se sovpagale.
  Vtoro, ako go procita vnimatelno delot za Vardarska Makedonija sigurno primeti deka ima golema korelacija megu nastanite opisani tamu i nastanite opisani vo Белиот Терор во Југоисточна Македонија od Димитар Галев. Vtorata im dava iminja i lica na sekavanjata na Pozzi. Koincidencija? Ne bi rekol!
  Treto, dokolku stavovite iskazani vo Black Hand Over Europe se samo licno viduvanje-daleku od vistinata- na eden obicen dvoen agent so nizok kredibilitet zosto togas ekspresno bil osuden od Belgrad i knigata bila zabraneta vo Little Entente (Chehoslovacka, Romania and Yugoslavia), Grcija i vo Turcija.


  Daleku od umot e da gi smetas za identicni nastanite vo ex-YU so toa sto se slucuvalo vo Makedonija megu dvete svetski vojni. Dodeka prvite bea incidenti so cel da se privlece megunarodnoto vnimanie i mozebi da se zalaze, toa sto se slucuvalo vo Makedonija bil povekedeceniski proces na asimilacija i tortura vo koj bil vklucen masiven voen i policiski aparat. Za toa svedoci i disproporcionalnata rasporedenost na zandarmite vo Jugoslavija, ako ne se lazam 8000 od togasnite 10000 zandarmi vile rasporedeni vo Makedonija. Zar e potrebno tolku silno policisko prisustvo vo oblast kade sto zivee narod sto e blagodaren sto ste go "oslobodile". Ne bi rekol!.

  Sekoj so elementarno poznavanje na prvata balkanska vojna znae deka dva faktori bile instrumentalni za pobedata na sojuznicite. Prviot faktor e deluvanjeto na grckata mornarica sto go sprecila zasiluvanjeto na turskite pozicii so trupi od Azija. Vtoriot faktor e uspesnosta na bugarskata armija na trakiskiot front. Za samo 6 nedeli bugarskata armija stignala do portite na Konstantinopol pritoa bukvalno unistuvajki go protivnikot vo nekolku bitki (Kirk Kilisse, Lule Burgas, itn.). Srbite Zebrnjak pobedile vojska sto veke bila na povlekuvanje. I povtorno ke naglasam, toa ne znacelo osnoboduvanje na Makedonija. Tuka ednastavno smena na eden okupator so drug. Faktot sto za necela godina posle "osloboduvanjeto" bile krenati duri dve vostanija, Tikveskoto i Ohridskoto, jasno zboruva za toa kako makedonecot gledal na osloboditelo srbin. Do skoro samoto spomenuvanje na ovie vostanie znacese zatvor. Ama kako sto rekov faktite i vistinata vo segasna Makedonija poleka isplivuvaat na povrsina. Toa e ireverzibilen proces sto nisto ne moze da go sopre.

  ReplyDelete
 13. Се плашам да не почне да недостсуваат теми за вака длабокоумни колумни па еве една поинаква опција-во историскиот архив на Македонија ја има молбата од другарот Колишевски до бугарскиот цар во која моли да биде помилуван зато што се чуствува како блгарин а исто така таму е и декретот со кој драгиот ни другар како претседате на Македонска влада му отстапува на нашите драги ослободители за да не тагуваат многу дел од тетрторијата на Македонија во кој дел се наога и МАКЕДОНСКОТО свето место манастирот Прохор Пчински.Со обзир на тоа што колумните изобилуваат со лепејне на етикети на видни личности од историјата на Македонија да ја ставиме оваа тема дискусија за да расчистиме дали другарот бил блгарин или јужносрбијанец(Македонец не е опија)

  ReplyDelete
 14. @Anonymous said Најнапред би било добро да се потпишеш со некој ник,поинаков од „Anonymous“ за да не се совпаѓаш со останатите „Anonymous“!Што се однесува до „фамозната“молба на Лазар Колишевски,единствено големите патриоти како ВМРОвците не би пишале молба за помилување!Верувам дека тие гордо „би умреле за Македонија“,како и секогаш,одбивајќи да ја искористат шансата за живот!Познаваш ли некој осуденик на смрт кој не напишал ваква молба?Знаеш ли зошто патриотите од типот Шатев,Брашнаров,Ченто и сл. одбиле оружје кога одговорните за обезбедувањето на делегатите на АСНОМ им го понудиле?Добро знаеле дека,ако ги фатат Бугарите,ќе морале да пишуваат исти молби како и Колишевски,бидејќи Бугарската држава ќе ги осудела на смрт заради вооружено востание против неа!Токму затоа одбрале со планинарски стап и со ранци да одат во „Прохор Пчински“!Да те прашам,кога тоа пред 1945 Македонија била држава со нејзина територија,за да можеш да одредиш до каде била и дали “светото место“„Прохор Пчински“бил македонски,или српска територија?Да не го градел некој македонски крал,па си ни одредил сопственост врз таа територија?Ако не биле бујановскиот и кумановскиот партизански одред и „ѓаволот“Темпо,ниту би се одржало заседанието,а ниту би имале држава!За какви тоа „јужносрбијанци“говориш!Да не биле Србите и Југославија,ти никогаш не би се нарекувал Македонец!За какво лепеЈне етикети станува збор?Кому сум му залепил етикета?На Ченто,кој самиот запишал во својата молба дека го фатиле на граница со Грцијаи дека сакал да оди таму за да замине во Америка?!На Брашнаров и на Шатев,кои самите запишале дека се „против политиката на КПЈ за приспојување на Егеј и Пирин кон Вардарска Македонија“само затоа што „тоа се косело со интересите на Бугарија“?!На Чундев и Чкатров,кои заедно со претходниве двајца оснивале Б’лгарски акциони комитети,веднаш по окупирањето на Македонија од Бугарите?Па јас ли ги направив соработници на окупаторот и на фашистите со тоа што пишав дека самите се залагале за нивните санстефански идеали?

  ReplyDelete
 15. @Anonymous said... Што да ти кажам!Зарем навистина веруваш дека политиките на Франција и на Обединетото Кралство не се разликувале на Балканов?!Зарем навистина мислиш дека двоен агент,немал намера да манипулира?Па нему тоа му е работа!Навистина не знаев дека ослободувањето на Македонија од петвековното Османлиско уживање било заслуга на Бугарската геројска пожртвуваност!Зарем мислиш дека самите ја ослободиле Тракија?!Повторно ми ги посочуваш тезите на Галев,кои се плитки и намерно недоискажани шпекулации кои „случајно“се поклопуваат со тезите на бугарската пропаганда!Да не си токму ти Д.Галев?Не одговори на прашањето зошто „патриотите“(читај бугарски полтрони кои денес ги претставувате како „борци за Македонија“) кај Удово,настапувале заедно со турските војски!Тиквешкото и охридското востание се оркестрирани од истиот центар кој повикал на „ослободување на Солун“,а и денес ја оркестрира ВМРО,но и некои други партии и политичари во Македонија!Токму таа е и приказната за сецесијата на Македонија од СФРЈ,предизвикана од активноста на пробугарските елементи и агентите на нејзината разузнавачка служба во Македонија кои тезата за „самостојност“ја прикажаа како борба против „занданата на народите“!За каков повеќедецениски процес на асимилација говориш,кога веќе истакнав дека во ’30-тите Никола Мартиноски излагал свои дела во Белград како „Н. Мартиноски уметник из Маќедоније“!?Та,нели „насилно ни ги менувале презимињата“и не признавале термин Македонија?!Причината за држењето на големиот број жандармерија и војска на оваа територија е токму слободниот влез на ВМРОвските бугарски чети,што го дозволувала Бугарија,преку нејзина граница,кои направиле огромен колеж на цивилното население во Македонија,под изговор дека се борат против „ренегати и предавници“и „окупациски сили“!Ќе го напоменам и фактот дека не се работи за „српска“жандармерија (и војска),туку за жандармерија на Кралството Југославија!Не е лошо да престанете да правите замена на тези и тие жандарми да ги нарекувате „српски“,затоа што во истата таа полиција имало и Македонци!Вашиот „војвода“Љубчо Георгиевски,самиот си се пофали дека дедо му бил „српски џандар“!Заборавате дека тогашната држава се нарекувала Кралство Југославија,а не Србија,како што обожувате да манипулирате!Во 1934 бугаринот Владо Черноземски го убил Југословенскиот крал,а не како што милувате да истакнувате дека некојси „македонски патриот го уби српскиот крал“!„Србите“ толку многу асимилирале што почнале да градат прекрасни зданија во Скопје и во другите македонски градови улици,железнички станици,театри,училишта,музеи,административни објекти,болници,канализации,водоводи...Пред Камениот Мост во Скопје имало и фонтана!Дури и Стариот народен театар,кој толку многу плачеа да го обноват новокомпонираниве граѓани (ВМРОвци),е изграден во истото тоа време од Кралството Југославија!

  ReplyDelete
 16. Pirinska Makedonija je ostala u Bugarskoj, a Vardarska odavno nije u sastavu Srbije. Po popisu iz 2011, u Bugarskoj živi 1 654 Makedonaca, a u Srbiji (2002) 25 847.

  (Ne mogu sad da pravim profil
  Milan A.)

  ReplyDelete