Thursday, December 1, 2011

МЕЃУ СОНОТ И ЈАВЕТО



Воопшто не сум запознаен со хендикепот на детето на Ребека, но сметам дека децата со хендикеп не смеат да се пуштаат во градинка, ниту во училиште, без да има обезбедено во таквите установи стручно лице кое би работело со децата со посебни потреби, а одделно и со оние кои немаат хендикеп за да им се објаснат и посочат на децата разликите меѓу нив. Едноставно, тие деца не се (и не можат да бидат) исти со оние кои се без хендикеп, а дечињата на таа возраст се неспособни самите да ги сфатат разликите (психичките, или физичките, сеедно) и често знаат да бидат екстремно сурови, заради завист и љубомора кон подобрите од нив деца, но особено кон оние кои се далеку послаби и потешко ги осознаваат работите ― кон сите кои се поразлични од нив. Секако, тоа не е ништо поразлично од однесувањето на возрасните, но децата го прават тоа искрено и често без никакво размислување, инстиктивно.