Tuesday, November 13, 2012

РАЃАЊЕ НА РЕНЕСАНСАТА
фреската „Оплакување Христово“
од црквата „Св. Пантелејмон“, Нерези
 Деновиве бев шокиран од новото тврдење во владиниот рекламен спот „Истражи ја Македонија“ дека, покрај барокот, кај нас започнала и ренесансата. Тоа да ни била владина „кампања за промоција на Македонија како атрактивна туристичка дестинација“, па затоа било дозволено да кажеме сè и сешто во неа.(?!) Всушност, не можам да се одвојам од впечатокот дека пропагандната преродбеничка машинерија постојано се обидува да нè убеди дека Македонија е центар на светот. Според нив, таа е матката на светот.