Friday, May 31, 2013

АНТИЧКАТА БАРОКНА ПСЕУДОЛОГИЈА
Бројни се апологетите на парафронетичната владетелска креатура „Скопје 2014“. Постојано се обидуваат да го оправдаат ваквиот потег, трошењето енормни средства од државната каса, со некакво „воздигање на нацијата“, со навраќање во некаква фаза  која наводно сме ја пропуштиле и прескокнале низ историјата. Затоа, велат, ни го пласираат квазибарокниов кичерај, затоа ни бил извитоперениов наци-соцреализам – за да го врателе сјајот на нацијата изгубен низ вековите покорност, кој особено залутал во периодот „под србокомунистичкото ропство“, во периодот кога според нив се случило „најголемото однародување“ осмислено како „затупување на нацијата“ со цел „заборавање на неговите антички корени“.