Thursday, July 24, 2014

МОНОЛОГИ друг пат да внимавате кого го нарекувате „авангарда“! 

Зарем авангарда е тоа да црташ и сликаш полови органи (во светов сликани уште од предегипетското доба, наваму)?! Тврдам дека секој авангарден уметник има своја точна филозофија и теорија за уметноста. Таа најчесто се докажала како точна и исправна. Нивната теорија води дијалог со претходно поставените постулати на таа тема, ги руши нивните табуа. Затоа овие уметници се колосални по својата уметност и ќе останат врежани во светското културно наследство. Кај нашиов апологет на парахрониот владин нацибарок, нема ниту ронка од теоријата на естетиката, туку цело време во круг вергла за историјата на уметноста, која е одамна позната на пошироката јавност.

Monday, July 21, 2014

ПОКОНДУРЕНА БАРОКИЈАДАМинував вчера крај зградата на Владата на РМ, онаа поранешна зграда на ЦК на СКМ и наеднаш ме зашемети изгледот на новата нацибарокна фасада на зградата. Искрено, очекував секој момент на заѕиданиот прозорец без стакло да се појави прекрасната Јулија Капулети во ликот на легендарната Боркица.

Wednesday, July 16, 2014

ИЗГОРЕНИ ОД СОНЦЕТО

Сцена од филмот „Изгорени од сонцето“


 Жртви на комунизмот би требало да се лица кои се разликуваат по својата идеологија од него, лица кои се залагале за слобода на говор, за слободна мисла. За жал, најголемиот дел од нашите сегашни „жртви“ се националисти и национал-социјалисти, кои зад себе кријат залагања за етнички чисти (самостојни) држави на своите нации, наспроти мултиетничноста и мултикултурализмот на тогашната земја.