Friday, January 16, 2015

Ајван Доктор® ДО КОЊОТ ПОД ВОИНОТ

Ограда пред Хаџиристиќева палата
(*фото: „Утрински весник“)

Еве, еден мој предлог...

  Па, не иде бе, коњу (низа)еден, лимена ограда крај барокни фасади! Зарем не би било преубаво и оградите да ни бидат барокнозлатни со дорски и јонски столбови со розети, со „мермерни“ орнаменти и со куполи! Оди ли ограда без купола и без златна фарба!? Па, не биваше ли и оградите да ни бидат грандиозни и најголеми во светот, токму како тебе и како твојот воин што те јавнал?! Ш’о е ова, си ги напраил оградиве ниски до колена! Јас би ја затворил и „Илинденска“ додека не се поплочи со барокна калдрма по која Ти ќе можеш задоволно и среќно да галопираш гордо јавнат од великиот воин!

(*повод: оградите во Опшина Центар)

No comments:

Post a Comment