Monday, May 31, 2010

ЗА МОЛКОТ


Да, токму конформизмот нè уништува! Трпиме за да не останеме без работа, за да ги вработиме децата, за да не им стават лоша оценка на училиште, да може да си ги запишеме на дисперзирани студии... Трпиме за да не нè пријават комшиите, за да не ни дојдат инспектори во дуќанот, кафеаната... за да напредуваме... бидејќи „така било на Запад“... А На „Запад“Врие! „Лебче и солца, само мирно да е“, а ваму - Ниту Мирно, Ниту Лебче! Платите, треба да сме среќни ако доцнат, бидејќи може и да не ги добиеме! „Економска криза има-нема“во зависност од потребите за Лековитите (Надгробни) Споменици за 2014п.н.е.! Но, сепак, Трпи Трпе, заедно со Трпана, а на тоа ги учиме и малите Трпчиња! „Молчи,да не те чујат...!“. Вроден Мазохизам!
По сè изгледа уживаме да нè Газат и да нè Лажат!(?)

Народе, Молк! Ниту Збор! „Ќуш!“ - како што рече „нашата“Нискост! Ниту Силуваната странка не може да докаже дека била силувана, ако, во моментот кога било извршено злоделото, Молчела! Ако барем еднаш не кажала Не, ако барем еднаш не го изгребала, или гризнала Силувачот! Молчењето е знак дека ни е убаво! Ги воспеваме лажните патриоти и Безличните Лиглиња! Веруваме во Лажните Големини! Уживаме, или сме учени да уживаме во лажниот мир? Вржани Раце? Мазохизам, или уживање во Садизам?! Перверзија?! Молк... ... ... ... !? Дали ни е убаво?!

No comments:

Post a Comment