Thursday, June 24, 2010

ПЕСНА ЗА „НАШИОТ“ ПАСТИР

Еве една песничка за пастирот,особено за овците ;)
!*Кликни и прочитај повеќе
ПАСТИР


Јас сум политичар, Јас сум си власт!
Мене, секоја ми чест,
ќе ве изедам во сласт!
Чуда правам и во колото на историјата
Назад ќе ве ставам!

Јас сум политичар и многу сум силен,
На народот мој, секогаш сум му милен!
Надгробни споменици ви спремам,
Вредно работам (24/7) дури и кога дремам,
Способен сум дури и душата да ви ја земам!

Јас сум политичар!
Јас сум даса!
Не давајте многу
да се бранува
Народната маса!

Ќе ми позавидат Нерон, Катерина Медичи, Хитлер, Иди Амин…
Дури и Бокаса!
Јас ќе ги надминам сите нив и ќе станам,
дури и од нив, поголема гнаса!

Се разбирам во сè:
Економија, историја, дипломатија, медицина…
Ете… и магистер сум славен,
Па како и нема, кога сум главен!

Јас сум примитивен и роден сум си прост!
На времето немав ниту за пост!
Бев гол и бос, со прстот
Секогаш закопан во нос!

Но, денес - Гозба правам!
А како и не би,
Кога - Од Народот,
Во џебот веднаш си ставам!

No comments:

Post a Comment